Autorizatia de munca cetateni straini  

      Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 56 din 20/06/2007, termenii urmatori au urmatoarele intelesuri:
              » străin desemneaza o persoana care nu are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.
              » autorizatie de munca - documentul oficial, eliberat în conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat în munca sau detasat în România la un singur angajator.
       Autorizatia de munca este necesara pentru obtinerea vizei de lungã sedere pentru angajare în munca sau, dupã caz, a permisului de sedere în scop de munca.

       Străinii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
             » locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României
             » îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare
             » fac dovada faptului că sunt apţi din punct de vedere medical să desfăşoare activitatea respectivă şi nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României
             » se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului
             » angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat.

      Conditiile de mai sus nu se aplică străinilor care îndeplinesc funcţia de administrator într-o societate comercială cu participare străină, în situaţia în care este o singură persoană numită în această funcţie, dacă străinul desfăşoară activitatea în calitate de sportiv profesionist, în condiţiile existenţei unei dovezi că a desfăşurat activitate similară în altă ţară, solicitanţilor autorizaţiei pentru muncă nominală, pentru lucrătorii transfrontalieri, precum şi străinilor posesori ai unui permis de şedere în scop de studii.
       Tipurile de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor sunt următoarele:
             » autorizaţia de muncă pentru lucrătorii permanenţi
             » autorizaţia de muncă pentru lucrătorii detaşaţi
             » autorizaţia de muncă pentru lucrătorii sezonieri
             » autorizaţia de muncă pentru lucrătorii stagiari
             » autorizaţia de muncă pentru sportivi
             » autorizaţia de muncă nominala
             » autorizaţia de muncă pentru lucrătorii transfrontalieri.


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile