Suntem in masura sa acordam consultanta juridica tuturor celor care concura la realizarea unui proiect imobiliar:
                           » companii de constructii
                           » antreprenori
                           » companii de constructii
                           » proprietari de imobile sau terenuri
                           » manageri in constructii
                           » subcontractanti
                           » arhitecti si ingineri
                           » agentii imobiliare

              Utile
             Contractul de vanzare-cumparare imobiliara
                   Contractul de vanzare-cumparare imobiliara este un contract prin care una dintre parti, vanzatorul, stramuta proprietatea asupra unui imobil celeilalte parti, cumparatorul, care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul respectivului imobil.Vanzarea este un contract bilateral, deoarece prin incheierea sa, cele doua parti se obliga reciproc. Vanzatorul se obliga sa stramute dreptul de proprietate cumparatorului, iar cumparatorul se obliga sa plateasca o suma de bani. Vanzarea este un contract cu titlu oneros, deoarecele partile contractante urmaresc o serie de interese exprimabile in bani.
                   Vanzarea este un contract comutativ, deoarece partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor reciproce asumate inca de la incheierea contractului.
                   Un aspect specific vanzarii-cumpararii imobiliare consta in publicitatea dobandiriii drepturilor reale imobiliare. Prin aceasta se cere inscrierea actului juridic Vanzarea unui imobil, cu exceptia terenurilor, este un contract consensual, putand fi incheiat prin simplu acord de vointa al partilor. Cu toate acestea, fiind vorba de un inscris cu valoare mai mare de 250 lei, ad probationem este necesara intocmirea unui inscris, asa cum este precizat in Codul civil, care din ratiuni de siguranta va imbraca forma autentica, forma ce se obtine in fata notarului.
                   Prin care se transmit aceste drepturi in cartile funciare. Efectele de opozabilitate fata de terti se manifesta doar dupa inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate imobiliara dobandit. Prin existenta publicitatii imobiliare se poate observa situatia materiala si juridica a bunurilor imobiliare, in mod public, prin registre special tinute de autoritatile statului.
Avand in vedere importanta si complexitatea actului de vanzare-cumparare si a publicitatii imobiliare, rezulta necesitatea asistentei juridice pentru ca actele incheiate sa fie complete si in conformitate cu prevederile legale.
                   Alte ratiuni pentru care asistenta juridica se impune, includ factorul timp economisit in momentul in care optati pentru un serviciu specializat, siguranta tranzactiei imobiliare si valoarea comerciala ridicata a unei astfel de tranzactii.

            Certificatul de Urbanism pentru Notarea constructiilor in Cartea Funciara
            Acte necesare pentru notarea constructiei in cartea funciara
                          » Cerere tip – completata de proprietarul imobilului
                          » Extras CF de data curenta
                          » Autorizatia de construire – copie Xerox
                          » Plan de situatie cu constructia realizata – ridicare topografica vizata de Oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara
                          » Dovada achitarii sumei rezultate din calculul regularizarii taxei pentru autorizatia de construire
                          » Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
                          » Acord notarial al coproprietarilor ( dupa caz )
              Nota : In situatia constructiilor realizate inainte de 1989, si nu exista A.C., aceasta se inlocuieste cu Declaratie notariala in care se va specifica anul construirii si din care sa rezulte ca petentul este proprietarul constructiei.
                          » Adeverinta de la Serviciul impozite si taxe din care sa rezulte data de la care se plateste impozitul pe constructia respectiva.


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile