Autorizatia de constructie

             Autorizatia de constructie (AC) reprezinta actul eliberat de administratia publica locala, in baza caruia solicitantul poate efectua lucrari de constructie. Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.
              Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie, conform noului Cod Fiscal, reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei. 
              Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale
              Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.
               Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

            Documentatia completa pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie
            Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si  453/18.07.2001( lege care completeaza si aduce modificari  legii 50/1991) si va cuprinde:
             » cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele  tehnice conform P.A.C.
             » actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a  lucrarilor de constructii (in copie legalizata)
             » declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
             » certificatul de urbanism (in copie)
             » planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale)
             » proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire P.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica semnate si stampilate in original
             » avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism
             » documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
             » documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare  

            Cadastrul si intabularea
            Certificatul de urbanism
            Avize si acorduri pentru obtinerea AC
            Proiectul
            Taxele legale pentru obtinerea AC
            Etape ulterioare obtinerii AC
            Demolarea


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile