Avize si autorizatii


             Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comerciala are obligaţia de a obtine autorizatia de functionare (prin autorizarea functionarii se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.)
             Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora.

              Prin autorizarea funcţionării se înţelege:
             1.  Asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţii, prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere. Oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.
             2. In cazul în care solicitantul nu desfăşoară, la sediul social principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, o perdioada de maximum 3 ani, va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de menţiuni, oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere şi că nu este necesară autorizarea funcţionării.

             Conform punctului 1 de mai sus, autoritatile publice competente vor efectua  un control privind conformitatea celor declarate, pentru:  
            a) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
            b) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinară proprie;
            c) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
            d) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

            Cererile de autorizare a funcţionării se depun la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul din judeţul pe a cărui rază solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar, la inregistratea societatii ori a sediului secundar, sau pe parcursul functionarii, ori de cate ori intervine o modificare in cele declarate anterior.

            Pe langa autorizarea functionarii de la Registrul Comertului, prezentata mai sus, exista multe alte situatii in care sunt cerute avize, autorizatii, licente functionare foarte variate, cum sunt cele de mai jos, dupa inmatricularea societatii:
                » Case de schimb valutar - autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a României ;obiect unic de activitate
                » Societati de asigurare-reasigurare - aviz de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
                » Societati de turism -licenta de turism-Ministerul Turismului+ 1 angajat cu brevet de turism
                » Operatiuni vamale -autorizatie Directia Generala a Vamilor
                » Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor - aviz Ministerul de Interne si autorizatie Inspectoratele judetene de politie
                » Societati de arhitectura - cel putin un asociat este membru în Ordinul Arhitectilor din Romania cu drept de semnatura si este înscris în Tabloul National al Arhitectilor la sectiunea 1-arhitecti;
                » Servicii în domeniul protectiei muncii - abilitare Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale
                » Autorizatia de comercializare a diferitelor produse: tutun,alcool,etc
                » Autorizatia de functionare, eliberata de Primaria din sectorul unde veti functiona
                » Autorizarea sanitara veterinara de functionare a unitatilor din industria alimentara, emisa de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judetena, de pe raza careia functioneaza respectiva unitate alimentara.

 


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile