Obtinere cetatenie romana  

           Conform  Legii nr. 21/1991 a cetateniei romane din 01.03.1991, art. 8, versiune actualizata la data de 14/09/2007, care contine modificarile aduse de O.U.G. nr. 87/2007 publicata in MOF nr. 634 din 14/09/2007, cetatenia romana se dobandeste prin:    
a) nastere;
b) adoptie;
c) acordare la cerere. 

Acordarea la cerere

            Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei;
b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni;
c) a implinit varsta de 18 ani;
d) are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor;
e) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;
f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
g) cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei si imnul national.
             Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face prin ordin al ministrului justitiei, care apreciaza, in acest sens, asupra propunerilor Comisiei pentru cetatenie. Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane se formuleaza in limba romana, se depune personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica si este insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. Cererea de acordare a cetateniei romane intemeiata pe dispozitiile art. 8 se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si se depune personal la sediul Ministerului Justitiei - Directia cetatenie.
               In cazul in care sunt intrunite conditiile pentru acordarea cetateniei romane, Comisia stabileste, intr-un termen ce nu va depasi 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea conditiilor Daca solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va intocmi un raport in care va mentiona intrunirea conditiilor legale pentru acordarea sau, dupa caz, redobandirea cetateniei.prevazute de art. 8 alin. 1 lit. f) si g).

             Cetatenia romana se dobandeste la data depunerii juramantului de credinta.


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile