Etape infiintare firma

Iata ce trebuie sa stii atunci cand te-ai hotarat sa iti deschizi propria ta firma: 

Stabilirea obiectului de activitate
             Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008. Iti poti stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.
             Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
             Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

Alegerea formei juridice a societatii
            Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:
            Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 RON, e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
            Societatea va fi condusa de  adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o alta societate.
           Societatea in nume colectiv (SNC - Caracteristica principala a acestei forme juridice este aceea ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat  pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
           Societatea in comandita simpla (SCS) - are caracteristic faptul ca o parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
            Societati pe actiuni (SA) - in Romania, numarul societatilor pe actiuni este in crestere. O societate pe actiuni este o intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei.
           Societatea in comandita pe actiuni (SCA - Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar iar cei comanditari raspund in limita aportului lor.  Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

Rezervarea numelui societatii
            Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/ - user: guest, parola: guest. Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului. Cost aproximativ: 50 RON.

Stabilirea sediului social
            Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la O.N.R.C. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei.
            De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. Acesta se realizeaza sub forma de tabela, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate, semnatura.

Actul Constitutiv
             In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in domeniu.
           Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:
                 » obiect principal de activitate
                 » obiecte secundare de activitate ( daca exista )
                 » denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
                 » numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
                 » numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.
             Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestor calitati.
             Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre un avocat.

Depunerea capitalului social la banca
              Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” pentru care bancile de regula au formulare speciale, iar angajatii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
              De regula, acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi).
              Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Capital minim pentru SRL: 200 RON.

Specimenul de semnatura
             Persoana care va fi numita Adminstrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei. Cost aproximativ: 50 RON.

Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului
             Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal.
             Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii; se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.

Ridicare acte

        Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei tale:
                  » Certificatului de inregistrare a firmei
                  » Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului
                  » Certificatul constatator.

Etape ulterioare
             -  Confectionarea stampilei societatii
             Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
              - Deschiderea contului bancar
            La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. Dupa inregistrarea firmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii, prezentand chitanta originala.
              - Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc
            Firmele specializate iti vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia. Trebuie sa te informezi inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
              - Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

Avize si autorizatii functionare
             Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile