Acte necesare infiintare firma


Avem nevoie de la tine de urmatoarele:
             » Copie C.I./ Pasaport asociati
             » Copie act de proprietate al sediului social
             » Acordul vecinilor (riveranii) / Acordul asociatiei de proprietar
             » Specimen de semnatura al administratorului firmei
             » Dovada depunerii capitalului social la banca - minim 200 RON.

 Noi ne ocupam de urmatoarele:
             » Rezervare denumire firma
             » Conceperea, redactarea si autentificarea urmatoarelor acte:
                        - Contract Comodat/Inchiriere pentru spatiul unde se stabileste sediul social al firmei
                        -  Act Constitutiv
                        -  Declaratie pe proprie raspundere asociati
             » Completare Cerere ( formular O.N.R.C.)
             » Completare Declaratie (formular O.N.R.C.)
             » Completare Anexa Vector Fiscal (formular O.N.R.C.)
             » Eliberare cazier fiscal pentru asociatii si administratorul firmei
             » Depunerea dosarului la Registrul Comertului
             » Reprezentare in fata judecatorului delegat care, in urma verificarii dosarului, dispune autorizarea inmatricularii societatii.

Dosarul pentru infiintare firma este complet cand cuprinde toate documentele expuse mai sus.                           

            Intocmirea dosarului complet si in mod corect o vom face noi pentru tine, vom depune dosarul la Registrul Comertului, te reprezentam in fata judecatorului delegat care, in urma verificarii dosarului, dispune autorizarea inmatricularii societatii.

De asemenea, avem nevoie de la tine de furnizarea urmatoarelor informatii:
              » Alegerea obiectului/obiectelor de activitate
              » 3 variante de nume de firma, pentru rezervarea denumirii societatii la O.N.R.C.
              » Optiunile privind TVA si plata impozitului.

 


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

1

Birou Notarial Public Costescu Nicolae Dragos

 

Alte Situri Utile