Taxele legale pentru obtinerea AC 

            Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire se face in conformitate cu prevederile Codului Fiscal (articolul 267 - Capitolul V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor).
             Astfel, nivelurile aplicabile taxei pentru emiterea certificatului de urbanism pentru mediul urban, se stabilesc in functie de suprafata pentru care se elibereaza certificatul , astfel: 
a) Pana la 150 m2, inclusiv - 3-4 lei;  
b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv - 4-5 lei;  
c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv - 5-7 lei;  
d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv - 7-8 lei;
e) Intre 751 si 1.000 m2, inclusiv - 8-10 lei;  
f) Peste 1.000 m2 - 10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2.  
              Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban, conform Codului fiscal.

               Taxa pentru eliberarea unei Autorizatii de Construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, conform Codului fiscal.
           Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002, care cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: 
- cladiri
- constructii speciale
-  instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
           Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se va face de catre proiectant.

           Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice), cerute prin certificatul de urbanism, atat cele din competenta de obtinere a emitentului autorizatiei, cat si cele care se asigura de solicitant se stabilesc de emitentii avizelor/acordurilor - respectiv de catre administratorii/furnizorii de utilitati urbane, precum si de catre serviciile publice descentralizate ale organelor centrale –, se calculeaza potrivit reglementarilor legale specifice fiecarui domeniu de avizare si se comunica emitentilor autorizatiilor de construire/desfiintare, care au obligatia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitantilor impreuna cu documentele insotitoare ale certificatului de urbanism. 


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile