Proiectul 

           Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) este extras din proiectul tehnic (PT) si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.
         La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia:
               » Studiu de (pre)fezabilitate
               » Proiect pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.)
               » Proiect tehnic (P.T.)
               » Detalii de executie (D.D.E.)
          Proiectul tehnic se realizeaza de catre un proiectant si trebuie sa fie aprobat si stampilat de "verificatori" stabiliti prin lege: verificatorul de arhitectura (arhitect), verificatorul de rezistenta (inginer constructor) si verificatorul de pompieri.


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile