Etape ulterioare obtinerii AC 

             Iata ce conditii trebuie indeplinite pentru ca lucrarile de construire sa se desfasoare in conditii legale:

              » Anuntarea inceperii lucrarilor la Primarie si la Inspectia de Stat in Constructii si inceperea constructiei.           
              Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate (cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor) Primaria locala si Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.)
             La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie, termen de executie, data inceperii si finalizarii constructiei).
             Formularele necesare, inclusiv formularul "model panou", se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de construire.

              » Autorizarea organizarii de santier
              Conform Legii 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provizorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori), se executa cu avizul Administratiei Locale.
               Pentru obtinerea acestui aviz se intocmeste un dosar care sa cuprinda:
             • documentatia constructiei - project;
             • planurile de amplasare in zona;
             • planul de fundatie pe nivele;
             • cerere tip.
          
            » Intocmirea cartii tehnice a constructiei
            Se realizeaza pe parcursul executarii lucrarilor si contine toate actele si documentatiile privind constructia inclusiv eventualele dispozitii de santier.

            » Receptia constructiei
             Receptia constructiilor se face prin proces verbal de receptie, pe baza proiectului tehnic (P.T.) având documentatia P.A.C. avizata, intocmit de catre o comisie formata din:
 - reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii (I.S.C.);
 - reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al compartimentului Disciplina in Constructii;
 - reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul proiectant al structurii de rezistenta;
 - reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie,  proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului
             Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza "rosu" având inchiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile