Demolarea 

           Primul pas care trebuie facut este obtinerea Certificatului de Urbanism pentru Demolare.

             Acte necesare pentru emiterea Autorizatiei de Desfiintare/Demolare:
             » Cerere tip si anexa la cerere
             » Certificat de Urbanism
             » Dovada titlului asupra terenului si constructiei
             » Documentatia faza PAD(desfiintare)
             » Avizele si acordurile legale necesare stabilite prin CU
             » Dovada achitarii taxelor legale
             » Declaratie pe propria raspundere privind situatia juridica a imobilului
             » Acordul scris in forma autentica a coproprietarilor din imobil, daca este cazul
             » Acordul scris pentru locuintele cumparate de la stat cf L112/1995
             » Fotografii ale fatadei lateral curte si spate din care sa rezulte starea tehnica a constructiei


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile