Certificatul de urbanism 

            Primul pas din procesul de autorizare a lucrarilor de constructii este obtinerea Certificatului de urbanism.  Acesta este un act de informare, care nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.  CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
             Acte necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism 
             a) cerere-tip;
             b) planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000;
             c) titlul  de proprietate asupra imobilului;
             d) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie). 
            Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii
            Din certificatul de urbanism vei sti ce ai voie si cum poti construi:
              - regimul de inaltime a constructiei;
              - pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc);
              - cota de inaltime la cornisa;
        - valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual,  procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit);
        - valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
              - destinatii admise ale cladirii (locuinta, birouri, comert, etc)
              - avizele necesare pentru Autorizatia de Construire (apa, canalizare, gaze, pompieri, mediu, etc).


 

Ultimile Stiri

 

 

Parteneri Legali

Cabinet Avocatura Laura Buzduga

Birou Notarial Public

 

Alte Situri Utile